divendres, 16 de febrer de 2007

A la Palma tindràs casa

Aquest és un article que he escrit per a CiU de la Palma:
Darrerament ha tingut un cert ressò una campanya d’aquestes antisistema que tant agraden a la senyora Mayol, i que té per lema “No tindràs casa en la puta vida”. Si de CiU depèn a la Palma ningú amb ganes de treballar no es podrà fer una predicció tan sinistre, al contrari, nosaltres diem que a la Palma tindràs casa. Quan es coneixen els preus que s’estan pagant pels pisos la gent s’esgarrifa però un cop passada la primera esgarrifança hom comença a fer números i tots aquells que ja són propietaris de casa seva s’adonen que es revaloritza constantment. El preu de l’habitatge no és un gran problema per als que ja en tenen, contràriament els incrementa el patrimoni i en cas que vulguin canviar-lo la venda de la primera casa facilita la compra de la segona. El problema de l’habitatge afecta els qui no en tenen, bàsicament els joves que encara no s’han emancipat i les altres persones que per circumstàncies de la vida (divorcis, atur, malaltia, etc.) han perdut o poden perdre el que tenen. Per ajudar totes aquestes persones que pateixen en la pròpia pell aquest problema l’equip de govern de CiU a través de l’execució del Pla Parcial de ca n’Ollé, avui ja aprovat inicialment, i mitjançant les directrius del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), està posant les bases per dotar la Palma d’una oferta d’habitatge assequible suficient per donar resposta a la demanda de la gent de la Palma amb dificultats per pagar els preus del mercat lliure. En un període de 2-3 anys podem disposar d’una seixantena de pisos protegits al sector de Ca n’Ollé, i posteriorment els que correspondran als restants sectors que preveu desenvolupar el POUM, entre un 20 i un 25% del nombre total de nous habitatges. No es tracta de regalar pisos, es tracta que les persones amb rendes baixes tinguin al seu abast un pis, principalment de lloguer però també n’hi haurà de compra, a preus que puguin afrontar amb els seus ingressos. Es tracta de generar habitatge assequible per ajudar a saltar l’alta barrera d’entrada que imposen avui els preus dels immobles, facilitar l’emancipació juvenil amb la perspectiva que molts dels qui avui accedeixin a un pis de protecció puguin en el futur, gràcies a l’increment dels ingressos que normalment comporta la maduresa professional, comprar-se o llogar una vivenda en el mercat lliure i alliberar el pis protegit per a noves generacions de joves que necessitin un cop de mà per instal·lar-se pel seu compte o formar una família. Si seguim amb la feina iniciada en aquesta direcció estarem en disposició de garantir que tota la gent de la Palma que ho necessiti i reuneixi els requisits necessaris podrà tenir casa de lloguer o pròpia a un preu a l’abast de les seves possibilitats.

Cap comentari: