dissabte, 25 de desembre de 2010

Enguany el Cant de la Sibil·la

 Lo jorn del Judici
  parrà qui haurà fet servici.

  Jesucrist, Rei universal,
  home i ver Déu eternal,
  del cel vindrà per a jutjar
  i a cada u lo just darà.

  Gran foc del cel davallarà;
  mars, fonts i rius, tot cremarà.
  Daran los peixos horribles crits
  perdent los seus naturals delits.

  Ans del Judici l'Anticrist vindrà
  i a tot lo món turment darà,
  i se farà com Déu servir,
  i qui no el crega farà morir.

  Lo seu regnat serà molt breu;
  en aquell temps sots poder seu
  moriran màrtirs tots a un lloc
  aquells dos sants, Elies i Enoc.

  Lo sol perdrà sa claredat
  mostrant-se fosc i entelat,
  la lluna no darà claror
  i tot lo món serà tristor.

  Als mals dirà molt agrament:
  —Anau, maleits, en el turment!
  anau-vos-ne en el foc etern
  amb vòstron príncep de l'infern!

  Als bons dirà:—Fills meus, veniu!
  benaventurats posseïu
  el regne que us he aparellat
  des que lo món va esser creat!

  Oh humil Verge! Vós qui heu parit
  Jesús Infant aquesta nit,
  a vòstron Fill vullau pregar
  que de l'infern vulla'ns lliurar!

  Lo jorn del Judici
  parrà qui haurà fet servici

Cap comentari: