dijous, 30 d’agost de 2012

Extorsió i espoli.

extorquir

v. tr. [LC] [DR] Arrabassar fent ús de la força, del poder, amb amenaces, coaccions, etc. Extorquir els tresors d’un poble.
v. tr. [LC] Exigir, imposar (contribucions, multes, etc.). Extorquir tributs a un país conquerit.

espoliar

v. tr. [LC] [DR] Desposseir (algú) d’allò que li pertany.